Om Åda Gods

Åda, som omnämns redan 1281, ägs sedan 1841 av familjen Isoz. Den ursprungliga gården brändes ner av ryssarna i juli 1719. Dagens herrgårdsbyggnad från 1803 ritades av C C Gjörwell som var stadsarkitekt i Stockholm och bland annat ritade Haga slott.

Åda Gods är ett levande lantbruk där kärleken till jorden och aktivt entreprenörskap är starka drivkrafter för familjen Isoz – jordbruk, skogsmark och fiskevatten som både förpliktigar och inspirerar.

Åda är också ursprunget till den livaktiga vildsvinsstammen i Sörmland. Allt började med att sex vildsvin rymde från ett av Ådas vilthägn 1976 – till stor glädje för dagens jägare. På Åda tillverkar vi idag äkta vildsvinskorv efter gårdens eget recept.

Top